Helsingin malli

Taide ei kuulu vain keskustaan, vaan luovan tekemisen ja taiteen kokemisen tulee olla mahdollista myös lähellä ihmisten arkea. Helsingin malli on uudenlainen, alueellisen ja osallistavan kulttuurityön toimintamalli, joka tuo keskustassa toimivat kulttuurilaitokset lähiöihin – myös Pohjois-Helsingin alueelle. Taiteen ammattilaiset ohjaavat alueella taideprojekteja, joissa alueen asukkaat ovat sekä taiteen tekijöitä että taiteen kokijoita ja vastaanottajia. 

​​​​​​​Helsingin mallin avulla tasapainotetaan ja monipuolistetaan kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistetaan kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta.


Uudet toimijat 2019–2021

Tammikuussa 2019  alkaa Helsingin mallin uusi kolmivuotiskausi. Uuden hankekauden prioriteettialueet ovat Kannelmäki-Malminkartano (Kaarela), Tapulikaupunki-Suutarila ja Vuosaari.  Kolmivuotiskaudelle on varattu Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustusten kehittämisavustuksista yhteensä 350 000 euroa vuodessa.

Pohjois-Helsingissä, Tapulikaupungin ja Suutarilan alueilla, Helsingin mallin mukaista toimintaa järjestävät  Teatteriyhdistys Tuike ry, Zodiak – Uuden tanssin keskus (Zodiak Presents ry),  Pohjois-Helsingin bändikoulu  (Viihdepalvelu Esirippu Oy) sekä Helsingin kaupunginteatteri (Helsingin teatterisäätiö).  Toimijat yhdistävät voimansa ja toimivat yhdessä nimellä Valokeilassa Koillinen.

Valokeilassa koillinen

Valokeilassa Koillinen on Helsingin Kaupunginteatterin, Zodiak-Uuden tanssin keskuksen, Pohjois-Helsingin Bändikoulun ja Teatteri Tuikkeen yhteinen hanke, jonka tehtävänä on lisätä taide- ja kulttuuritarjontaa Tapulikaupungin, Suutarilan, Siltamäen, Puistolan ja Tapanilan kaupunginosissa vuosina 2019-2021.

Vuonna 2019 Helsingin Kaupunginteatterin kohdeyleisöä ovat päiväkoti-ikäiset lapset ja heidän perheensä, ja toiminnan pariin pyritään tavoittamaan alueen eri-ikäisiä ja -taustaisia ihmisiä. Tapanilassa toimiva Teatteri Tuike puolestaan etsii yksilön ja kaupunginosan ääntä yhdessä nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Zodiak-Uuden tanssin keskus tuo alueelle residenssiin kaksi tanssitaiteilijaa, jotka toteuttavat asukaslähtöistä taidetoimintaa eri kohderyhmille, mm. yhteinen taideprojekti alueella sijaitsevan koulun ja palvelukodin kanssa. Kesälle 2019 on suunnitteilla kaikille avointa taidetyöskentelyä ulkoilmassa hyödyntäen alueen lähiluontoa. Alueella tiiviisti toimiva Pohjois-Helsingin Bändikoulu työskentelee päiväkodeissa yhdessä Helsingin Kaupunginteatterin kanssa sekä tähtää pysyvän klubitilan avaamiseen, jossa asukkaiden omat ideat saavat käyttöönsä toteuttamiseen tarvittavia resursseja ja osaamista.

Kaikkien hanketoimijoiden yhteinen tapahtuma on odotettavissa loppuvuodesta 2019 tai vuoden 2020 puolella.

Hankkeen puitteissa Teatteri Tuike järjestää 31.1.2019 alkaen, yli 13-vuotiaille suunnattua taide/yhteisöiltaa Tapanilan kylätilalla joka torstai klo 18-21. Katso lisätiedot Teatteri Tuiken nettisivuilta.

Helsingin Kaupunginteatteri aloittaa työskentelynsä Tapulikaupungin päiväkodeissa viikolla 5/2019. Hankkeen toimijat pyrkivät osallistumaan aktiivisesti aluekokouksiin ja -tapahtumiin.

Vuoropuhelun ja tutustumisen mahdollistaminen taiteen keinoin, toisilleen ennestään tuntemattomien yksilöiden ja yhteisöjen välillä kuuluu kolmivuotisen hankkeen ydintavoitteisiin. Hankkeen aikana alueelle ja alueella muodostuvat yhteistyöverkostot jatkavat toimintaansa hankekauden päättymisen jälkeen, luoden moni-ilmeistä paikallista kulttuuritoimintaa ja -tarjontaa.

Hankkeen verkkosivut www.valokeilassakoillinen.fi avautuvat 15.3.2019.

Lisätiedot:
hanketuottaja Anna Koskela
050 5737947 tai yleisotyo@zodiak.fi


Pilottikausi 2016-2018

Helsingin mallia on pilotoitu vuosina 2016-2018 Kaarelassa, Maunulassa ja Vuosaaressa sekä Jakomäen ja Mellunkylän alueella. Ensimmäisen kauden kokemuksiin voit  tutustua  alla löytyvistä esittelyvideoista: