Helsingin malli

Osallistavaa kulttuurityötä kaupunginosissa

Taide ei kuulu vain keskustaan, vaan luovan tekemisen ja taiteen kokemisen tulee olla mahdollista myös lähellä ihmisten arkea. Tämän ajatuksen pohjalta Helsingin kaupunki on lähtenyt kehittämään uudenlaista kulttuurityön mallia, joka on saanut nimekseen Helsingin malli. Se merkitsee osallistavaa kulttuurityötä Helsingin eri kaupunginosissa.

Helsingin kaupunki on myöntänyt rahoituksen 13 kulttuurihankkeelle, jotka keskittyvät Kaarelan, Maunulan, Vuosaaren ja Jakomäen alueelle (2016–2018). Hankkeet eivät koske Malmitalon aluetta, mutta Helsingin mallille ominainen ajattelutapa on tärkeää myös meille.

Helsingin mallissa:

• Taidelaitoksia ja taiteen ammattilaisryhmiä kannustetaan toimimaan seiniensä ulkopuolella eri kaupunginosissa yhteistyössä alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa.

• Kaupunginosien taide- ja kulttuuritoimintaa vahvistetaan luomalla alueen toimijoiden ja taidelaitosten kanssa uusia toimintamalleja.

• Asukkaita ja yhteisöjä rohkaistaan näkijöistä tekijöiksi eli osallistumaan taiteen ja kulttuurin tekemiseen.

Malmitalo toimii alueensa asukkaiden ja toimijoiden aktiivisena verkottajana sekä tarjoaa tilojaan ja osaamistaan osallistavaan kulttuurityöhön.