20.03.2020 11.56

Nya kultur- och fritidstjänster för helsingforsborna

Helsingfors stads sektor för kultur och fritid har förberett sig för den rådande situationen med hjälp av talrika åtgärder. Stadens bibliotek, kulturhus, idrottsplatser, museer och ungdomsgårdar är stängda på grund av coronaviruset och därför har staden utrett nya sätt att producera tjänster.

Till exempel Annegården förvandlas till en virtuell mötesplats. Den virtuella Annegården erbjuder familjer och ungdomar idéer till konstupplevelser i hemmen under dagens exceptionella förhållanden. Tjänsten startar måndagen den 23 mars på Annegårdens Youtube, Facebook och Instagram kanaler. Det finns också nedladdningsbara läromedel på Annegårdens nätsida.

Staden kommer att inrätta en ny form av snabb-bidrag för att främja nya former av evenemang, gemenskap och distansverksamhet inom kultur, ungdomsversamhet och motion, digitalt eller på annat sätt.

Läs mera: www.hel.fi/uutiset/sv/kaupunginkanslia/nya-kultur-och-fritidstjanster-for-helsingforsborna/