För Media

För media

Helsingfors stads kultur- och fritidsektor har en elektronisk bildbank. Lösenordet får du per e-post eller per telefon.

Material får fritt användas av medierna när det gäller redaktionellt material som rör Helsingfors stads kultur- och fritidsektors evenemang.

Kommunikationsspecialist Minna Roine
040 192 4579
förnamn.efternamn(at)hel.fi