Helsingin malli

Taide ei kuulu vain keskustaan, vaan luovan tekemisen ja taiteen kokemisen tulee olla mahdollista myös lähellä ihmisten arkea. Helsingin malli on uudenlainen, alueellisen ja osallistavan kulttuurityön toimintamalli, joka tuo keskustassa toimivat kulttuurilaitokset lähiöihin – myös Pohjois-Helsingin alueelle. Taiteen ammattilaiset ohjaavat alueella taideprojekteja, joissa alueen asukkaat ovat sekä taiteen tekijöitä että taiteen kokijoita ja vastaanottajia. 

​​​​​​​Helsingin mallin avulla tasapainotetaan ja monipuolistetaan kaupunginosien taide- ja kulttuuritarjontaa, vahvistetaan kaupunginosien yhteisöllisyyttä ja myönteistä profiloitumista sekä asukkaiden kulttuurista osallisuutta.


Uudet toimijat 2019–2021

Tammikuussa 2019  alkoi Helsingin mallin uusi kolmivuotiskausi. Uuden hankekauden prioriteettialueet ovat Kannelmäki-Malminkartano (Kaarela), Tapulikaupunki-Suutarila ja Vuosaari.  Kolmivuotiskaudelle on varattu Helsingin kaupungin taide- ja kulttuuriavustusten kehittämisavustuksista yhteensä 350 000 euroa vuodessa.

Pohjois-Helsingissä, Tapulikaupungin ja Suutarilan alueilla, Helsingin mallin mukaista toimintaa järjestävät  Teatteriyhdistys Tuike ry, Zodiak – Uuden tanssin keskus (Zodiak Presents ry),  Pohjois-Helsingin bändikoulu  (Viihdepalvelu Esirippu Oy) sekä Helsingin kaupunginteatteri (Helsingin teatterisäätiö).  Toimijat yhdistävät voimansa ja toimivat yhdessä nimellä Valokeilassa Koillinen.

Valokeilassa koillinen

Valokeilassa Koillinen on Helsingin Kaupunginteatterin, Zodiak-Uuden tanssin keskuksen, Pohjois-Helsingin Bändikoulun ja Teatteri Tuikkeen yhteinen hanke, jonka tehtävänä on lisätä taide- ja kulttuuritarjontaa Tapulikaupungin, Suutarilan, Siltamäen, Puistolan ja Tapanilan kaupunginosissa vuosina 2019-2021.

Vuoropuhelun ja tutustumisen mahdollistaminen taiteen keinoin, toisilleen ennestään tuntemattomien yksilöiden ja yhteisöjen välillä kuuluu kolmivuotisen hankkeen ydintavoitteisiin. Hankkeen aikana alueelle ja alueella muodostuvat yhteistyöverkostot jatkavat toimintaansa hankekauden päättymisen jälkeen, luoden moni-ilmeistä paikallista kulttuuritoimintaa ja -tarjontaa.

Hankkeen verkkosivut www.valokeilassakoillinen.fi.

Lisätiedot:
hanketuottaja Anna Koskela
050 5737947 tai yleisotyo@zodiak.fi