Konstfostran

Helsingfors kulturcentral anordnar kurser i Malms kulturhus för elevgrupper i grundskolan och för studerande på andra stadiet. Kurserna kompletterar skolornas och läroinrättningarnas egen konst- och kulturfostran. Malms kulturhus anordnar ingen kursverksamhet för fritiden i Malms kulturhus, men i byggnaden finns fyra konstskolor.

Mer information om 5x2-konstundervisningen och Kulturkurserna i Malms kulturhus ger kulturproducent Mirka Nokka, mirka.nokka@hel.fi

5x2-konstundervisning

Helsingfors kulturcentrals 5x2-undervisning är konstfostran i kursform för lågstadieelever i Helsingfors. Undervisningen ges i avsnitt på fem veckor, två timmar per vecka – sammanlagt 5x2 timmar. Kurserna är avgiftsfria för skolorna, och syftet med dessa är att stödja skolornas egen konstfostran. Ansökan till 5x2-undervisningen görs genom skolans egen kultursamordnare.

En årskurs som deltar i kursen indelas enligt årskursen storlek i flera små grupper som studerar olika konstämnen under ledning av en konstlärare. I Malms kulturhus ges undervisning i bland annat handarbete, musik, dans, keramik, fotografering och bildkonst. De konstämnen som erbjuds varierar beroende på tidpunkten för kursen.

Anmälan till undervisningen

Helsingfors kulturcentral har som mål att alla lågstadieårskurser ska kunna delta i 5x2-undervisingen en gång. I Malms kulturhus ordnas 5x2-undervisning för cirka 20 skolklasser per år. Ansökan till kursen lämnas genom skolans kultursamordnare (kulturkontaktlärare). Anmälan till kursen innebär att man förbinder sig att delta alla fem undervisningsgånger.

​​​​​​​


Kulturkurser

Malms kulturhus kurser stöder skolornas kulturfostran och främjar för sin del tillgängligheten av konst och kultur. Kulturkurserna är avsedda för högstadieskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter. Kurserna är avgiftsfria för skolorna.

Kurserna ger eleverna kulturupplevelser i äkta miljöer och under ledning av yrkespersoner inom kultur till exempel teater, konstutställningar och konstverkstäder. Kursprogrammet byggs upp till en temahelhet genom vilken man kan betrakta fenomen i livet och vardagen. Vid planeringen av innehållet beaktas skolornas egna önskemål.

(bildtext) Webbplatsen Kultus.fi är en riktig kulturskatt för lärare; här har man samlat information och evenemang i synnerhet för lärarna i skolor och på daghem.

Kultus.fi

Evenemang för skolor och dagisar! På sidorna Kultus.fi hittar du också föreställningar, verkstäder och guidningar som Malms kulturhus ordnar för skol- och daghemsgrupper. Läs mer

Konstskolor i Malms kulturhus!

Norra Helsingfors bildkonstskola, Helsingfors dansinstitut, Hantverks- och formgivningsskola Taito Södra Finland samt Norra Helsingfors musikinstitut ordnar konstundervisning inom sin egen bransch i synnerhet för barn och ungdomar, men även för vuxna.

Konstskolorna i Malms kulturhus tillhandahåller varje år framskridande målinriktad konstundervisning, dvs. så kallad grundläggande undervisning i konst. Undervisningen ger färdigheter i förutom konstutövande även för yrkesstudier. Under läsåret besöks Malms kulturhus varje vecka av cirka 1 200 barn och ungdomar som studerar musik, dans, bildkonst eller handarbete. Norra Helsingfors musikinstitut har också ett kansli i huset. Mer information om skolorna och undervisningen finns på varje skolas egen webbplats.

Arbetarinstitutet

Konstkurser också för ungdomar över 16 år och vuxna. link

Operation Pulsen!

Kurser som har önskats och planerats av ungdomarna själva samt evenemang för 12–18-åringar. link

Energiladdning före undervisningen

Ungdomar i skolåldern erbjuds ett mellanmålskort för restaurangen i Malms kulturhus. Med detta kan dina skolelever lätt köpa något hälsosamt att äta. Mer information om restaurangen tfn 09 310 80836, e-post: ravintola.malmitalo@palmia.fi