Tillgänglighet

Tillgänglighet i Malms kulturhus

Passagen till huvudingången och entrén är tillgänglig. Framför huset finns en lättframkomlig ramp fram till dörren. Dörrarna öppnas automatiskt när man närmar sig dem.

Inomhus är det möjligt att röra sig obehindrat, till den andra våningen kommer man med en rymlig hiss. Alla publikutrymmen i huset går att nå med rullstol, till Lilla salen är det dock bäst att be vaktmästaren om råd.

Ljudnivån kontrolleras under föreställningarna i Malms kulturhus. Under föreställningen kontrollerar man att ljudnivån inte överskrider den tillåtna gränsen. Öronproppar fås avgiftsfritt av vaktmästarna.

Teaterdis (”rök”) kan användas i föreställningarna i Malms kulturhus. Hazervätskan som används är en finfördelad kolvätemineralolja som är planerad för användning i systemet Phantom Hazer. Till sina egenskaper är teaterdiset tryggt, rent, giftfritt, naturligt biologiskt nedbrytbart och farmaceutiskt högklassiskt. Det kan orsaka mild ögonrodnad eller irritera huden hos dem som är känsliga.​

Det finns rullstolsplatser på läktarna, men dessa måste bokas av biljettförsäljaren på förhand, tfn 09 310 80833. Det finns begränsat med platser. Din följeslagare kommer in med en gratisbiljett i ditt sällskap. Kom ihåg att nämna om följeslagaren när du ringer.

I vardera salen finns en induktionsslinga för personer med nedsatt hörsel, dessutom finns det i huset en induktionsslinga som kan flyttas vid behov. Vaktmästarna hjälper gärna till.

En toalett för rörelsehindrade finns i huvudentrén och i klassrumskorridoren på andra våningen. Fråga närmare av vaktmästaren.

Du får alltid hjälp av entrépersonalen vid behov. Du når vaktmästaren per telefon under husets öppettider, tfn 09 310 80831.

Bilist

Om du kommer med bil och använder invalidmärke, kan du parkera bilen i närheten av Malms kulturhus med tillstånd (saken har kontrollerats hos den lokala parkeringsvakten), så länge bilen inte utgör ett hinder för den övriga trafiken. Vid det bredvidliggande vita huset finns det i allmänhet gott om plats och därifrån är det en kort väg till rampen framför huset. Skriv adressen Nedre Malms torg 1 på din gps.